gracie

Víno jako propagační předmět lze odečíst z daní

Firmy v tuzemsku si mohou odečíst od základu daně z příjmu vína v hodnotě 500 korun za kus bez DPH, která použijí jako propagační předmět. Možnost se však týká jen takzvaných tichých vín, jimiž se rozumí téměř všechna nešumivá vína. Podmínkou je, že láhev musí být opatřena obchodní Firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele vína či názvem propagovaného zboží nebo služby. Do ceny, která nepřesáhne zmíněných 500 korun, se započítávají také náklady, jež vzniknou s pořízením reklamního předmětu. Jde například o výdaje na dopravu, dotisk reklamních etiket, polepení lahví či náklady na případné dárkové balení. Toto platí od 10. listopadu 2005 a je to uvedeno v zákoně č. 441/2005 Sb., část šestá. Další důležitou pozitivní informací pro plátce DPH je, že v případě nákupu vína jako propagačního předmětu si lze DPH odečíst a při výdeji do spotřeby není povinnost DPH odvádět. Rádi i na požádání do faktury uvedeme: „Víno je určeno jako reklamní předmět, lahve označeny logem firmy“.

tisk | Sdílejte na

gracie